Helhetslösningar för produktionsutrustning

Fröjd & Wester utvecklar, konstruerar och producerar produktanpassade fixturer, maskiner och hanteringsutrustning för industriföretag. Marknaden utgörs av bolag i tillväxtbranscher där utvecklingstakten är hög och korta ledtider är avgörande.

Fröjd & Wester är en kreativ och långsiktig samarbetspartner till uppdragsgivaren – från produktutveckling och produktion till service och support. Utifrån gedigen erfarenhet och kompetens utvecklas specialmaskiner för kundspecifika behov.

Genom att erbjuda kvalificerade helhetslösningar, korta ledtider och hög leveranssäkerhet bidrar Fröjd & Wester till framgång på krävande marknader.